Klachtenprocedure

Wij zien elke klacht als een kans om te leren en onze kwaliteit te verbeteren.

Alle medewerkers van Andros doen hun best om u goede zorg en hulp te geven. Toch gaat het niet altijd zoals door jou wordt verwacht. Het is het beste om je opmerking, aanmoediging of klacht rechtstreeks met de betrokken medewerker(s) te bespreken. Levert dit niet op wat u verwacht, dan kan je je zich wenden tot onze klachtencoördinator.

Indienen van een klacht

Wij ontvangen je klacht graag schriftelijk. Je dan jouw klacht rustig verwoorden en wij kunnen deze goed vastleggen. Stuur de klacht via email naar klacht@andros.nl of per post:
Stichting Andros Clinics (voorheen Andros/Gynos), t.a.v. de klachtencoördinator, Meester E.N. van Kleffensstraat 5, 6842 CV Arnhem. Binnen twee weken krijg je van ons een ontvangstbevestiging.

Wat kan de klachtencoördinator voor je doen?

De klachtencoördinator stelt een onderzoek in naar de klacht, waarbij hij informatie inwint bij partijen. Eventueel raadpleegt hij deskundigen. De beoordeling met eventuele genomen maatregelen wordt binnen 3 maanden schriftelijk aan je gestuurd.

Wat kan de geschillencommissie voor je doen?

Het kan voorkomen dat je nog niet tevreden bent na het antwoord van (en nader overleg met) de klachtencoördinator. Je kan jouw klacht dan indienen bij de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken ( www.degeschillencommissiezorg.nl). Het staat je ook vrij om uw klacht rechtstreeks bij de geschillencommissie in te dienen.

De geschillencommissie werkt onafhankelijk van Andros Clinics. Zij vormt een oordeel of jouw klacht gegrond is en hoort zo nodig betrokkenen. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak en kan een schadevergoeding toekennen. De geschillencommissie stuurt haar uitspraak toe aan je en aan het bestuur van Andros Clinics. Het bestuur stuurt je bericht hoe de uitspraak zal worden uitgevoerd.

Privacy

Door het indienen van een klacht stem je ermee in dat de klachtencoördinator of de geschillencommissie inzage krijgen in jouw medisch dossier. Indien je dit niet wenst, dan moet je dit uitdrukkelijk in de brief vermelden. Alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht.

Kosten

Een klacht bij Andros indienen is kosteloos. Een klacht indienen bij de geschillencommissie kost €52.50 (2021). Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld. Indien je je laat bijstaan door een familielid of advocaat, dan zijn de kosten daarvan voor jouw eigen rekening.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust aan de medisch secretaresse, arts of verpleegkundige.

Bereikbaarheid

Je kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur contact met ons opnemen via 026-3891753 of info@andros.nl.

Neem contact met ons op